Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești

Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești
Facultatea de Construcții


Asociația Studenților Constructori din Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, în colaborare cu Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, organizează și în acest an, evenimentul SNCSSSesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești.


Prin această ediție a simpozionului urmărim familiarizarea studentului din domeniul ingineriei civile cu fazele incipiente ale cercetării și studiului de
caz, produsul finit fiind reprezentat de articolele
științifice.
Pentru a materializa
și mai bine rodul muncii studenților, toate articolele acceptate vor fi publicate într-un volum cu ISSN.
De asemenea, to
ți autorii vor dobândi și aptitudini de prezentare și comunicare în momentul în care își vor susține public lucrările.
Participarea la simpozion este o ocazie unică pentru dezvoltarea profesională a studen
ților, aprofundarea unor teme de interes în practica curentă
și dezvoltarea aptitudinilor de comunicare.


În această edi
ție dorim să oferim un eveniment complet și integrat, reunind toate cele 3 domenii: arhitectură, construcții și instalații.
Prezentările se vor desfă
șura în cadrul Facultății de Construcții, în perioada 17-18 mai, pe strada Observatorului, nr. 72-74.

Adresa evenimentului