Cum se completează corect cererea de echivalare a certificatului lingvistic la Bacalaureat

Află cum se completează corect cererea de echivalare a certificatului lingvistic la Bacalaureat

Probele de competență lingvistică pentru Bacalaureat pot fi echivalate cu certificatele obținute la examenele de limbi străine cu recunoaștere internațională, elevii care dețin astfel de certificate fiind scutiți de susținerea probei de competențe lingvistice la Bacalaureat.

Ne aflăm în plină sesiune de înscriere la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020.

10 iunie este data-limită până la care documentele – tip de înscriere trebuie completate și depuse personal SAU transmise prin email SAU prin poștă către instituțiile de învățământ liceal.

Candidații care dețin o certificare cu recunoaștere internațională a competențelor lingvistice au marele avantaj că pot solicita recunoașterea și echivalarea certificării cu proba C din cadrul Bacalaureatului. Pentru acest lucru, candidații trebuie să completeze (pe lângă cererea de înscriere – Anexa 2a), și Anexa 2b – adică cererea de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine.

DESCARCĂ ANEXA – APASĂ AICI

“Anul şcolar trecut au existat 4771 candidaţi din seria curentă, dintre care 4274 au optat pentru Limba engleză în vederea susţinerii probei C (evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională), 28 pentru Limba germană şi 56 pentru Limba rusă modernă. Din totalul candidaţilor din seria curentă care au optat pentru Limba engleză, 391 şi-au echivalat proba C cu un certificat internaţional” profesor Irina Prodan – Inspector Școlar pentru Limba Engleză, Germană și Rusă Iași.

Ținând cont de informațiile din certificatul Cambridge, candidatul va completa în Anexa 2b câmpurile necesare, după cum urmează:

  • Solicit echivalarea probei de certificare a competenţelor lingvistice la limba:

ENGLEZĂ

  • ca urmare a susţinerii examenului

(se completează nivelul de certificare obținut – B1 Preliminary / B1 Preliminary for Schools / B2 First / B2 First for Schools / C1 Advanced / C2 Proficiency

  • Anexez prezentei cereri copia diplomei/ diplomelor eliberate de

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH

  • prin care se confirmă certificarea internaţională şi nivelul/ punctajul obţinut

(completați, după caz, cu una dintre opțiunile următoare, în funcție de certificatul pe care l-ați obținut)

Calificativ Pass with Distinction, Pass with Merit sau Pass (pentru nivel B1) / Calificativ A, B sau C; Cambridge English Scale: 160-190 (pentru nivel B2) / Calificativ A, B sau C; Cambridge English Scale: 180-210 (pentru nivel C1) / Calificativ A, B sau C; Cambridge English Scale: 200-230 Calificativ A, B sau C; Cambridge English Scale: 200-230 (pentru nivel C2).

Mult succes!

https://twinklestar.ro/echivalare-proba-engleza-bacalaureat/

10.6.2020